اولياء ارجمند

جهت دريافت كارنامه هاي نوبت اول پايه هاي دوم و پنجم روز دوشنبه 93/11/6 ساعت 14:30 الي 15 به

دفتر مدرسه مراجعه نماييد .


جهت اطلاع از اخبار مدرسه به قسمت تازه هاي خبر در منوي سمت راست مراجعه فرماييد .دانش آموزان عزيز جهت مشاهده عكس اردوها و بازديدها

به نوار بالا قسمت امكانات سايت و البوم مراجعه فرماييد . 

خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دست رسي داشته باشد 

يا كتاب هاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند .
 

 


 

دانش آموزان گرامي براي مشاهده تكاليف به قسمت گروه ها دركادرراست

سايت ،  قسمت گروه ها ، پايه مربوطه  مراجعه نماييد .