دانش آموزان عزيز جهت مشاهده عكس اردوها و بازديدها به نوار بالا قسمت

امكانات سايت و البوم مراجعه فرماييد .
 

 

 

دانش آموزان گرامي براي مشاهده تكاليف به قسمت گروه ها دركادرراست

سايت ،  قسمت گروه ها ، پايه مربوطه  مراجعه نماييد .

 

 


 

 

 

  

                              همكار گرامي سركار خانم قاسمي

مصيبت وارده موجب تاثر عميق ما گرديد غفران و رحمت الهي براي آن عزيز از دست رفته و

سلامتي و طول عمر با عزت براي جنابعالي و خانواده داغدارتان از پروردگار متعال خواستاريم .