`

 

                   

 

خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دست رسي داشته باشد 

يا كتاب هاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند .

دانش آموزان گرامي براي مشاهده تكاليف به قسمت گروه ها دركادرراست

سايت ،  قسمت گروه ها ، پايه مربوطه  مراجعه نماييد .

 

 

 

 

 
 

                       

             

 

 

 

 

آدرس : فلکه چهارم تهرانپارس ـ ضلع غربی پارک پلیس ـ خ توحید ششم شرقی
تلفن : 77062509
دورنگار : 77062510